Vilka är vi?

Projektidé

Vi som driver City Summer är föreningen Järfälla basket i samarbete med Järfälla kommun. Vår målsättning och grundidé är att bedriva en verksamhet med meningsfull sysselsättning under sommarlovet med fokus på idrottsaktiviteter, för barn och ungdomar i Järfälla kommun. 

Genom vår verksamhet vill vi hjälpa till att förebygga kriminalitet, drogmissbruk och främlingsfientlighet genom att uppmuntra ungdomar till spontan idrott, få nya erfarenheter samt ett aktivt sommarlov. 

Vi har verksamheten under ca 11-12 veckor under sommarlovet och driver verksamheten med hjälp av våra duktiga ledare från Järfälla basket. 

Aktivitetsområdet ligger i anslutning till Jakobsbergs sporthall, Jakobsbergs gymnasiums gymnastikhall samt området utanför skolan. I området finns basketplaner, fotbollsplaner, klätterväggar och gräsplan med möjlighet till olika sorters aktiviteter.

Projekts bakgrund

KFUM Järfälla basket har sedan 1973 haft en lyckad satsning på basket och attraherat och kunnat leverera en meningsfull inkluderande basketträning för barn och ungdomar i ett ofta lite tuffare upptagningsområde. 

Tillsammans med kommunen såg vi ett behov av sysselsättning under skolårets längsta lov, sommarlovet.  I samarbete med Järfälla kommun och Jakobsbergs gymnasium vill vi göra vårt närområde ännu mer attraktivt och på så sätt locka ännu mer ungdomar. 

Projektets mål, syfte och metoder

Målet är att skapa en mötesplats och en bättre, sundare miljö för barn och ungdomar att vistas i samt att diskutera och tillhandahålla antidroginformation.  Genom en meningsfull fritid med inslag av fysisk aktivitet kan ungdomars välmående avsevärt förbättras.

Målet är även att motverka främlingsfientlighet, våld, skadegörelse och drogmissbruk i kommunen samt att främja barn och ungdomars hälsofrämjande faktorer. Här umgås alla med alla, oavsett kön, ålder, hudfärg och fritidsintresse, vilket resulterar i nya bekantskaper och ökad tolerans. Eftersom all verksamhet är riktad direkt mot ungdomarna så kommer eventuell skadegörelse på området uteslutande att drabba dem själva.

Ungdomar i Järfälla skall känna att de är viktiga och att vi satsar på dem.

Syftet är att ge ungdomar en meningsfull sysselsättning under sommarlovet där de kan prova på olika aktiviteter. Det ska även vara en plats att bara vistas på och fika, där det finns vuxna att vända sig till. För Järfälla Basket är det ett sätt att locka fler barn och ungdomar till att börja spela basket och visa kopplingen mellan god hälsa, kosthållning och fysisk aktivitet. Förebyggande enheten får möjlighet att möta ungdomar och lära känna dem och bli kända, vilket ökar förutsättningarna för ett bra arbete i framtiden.

Metoden är att arrangera ett aktivitetsområde  där ungdomar kan samlas och prova på olika aktiviteter eller bara befinna sig på området. Aktiviteterna är; basket, badminton, fotboll, kortspel, innebandy, kubb och vi håller även i turneringar. Det finns även ett kafé med utlåning av bollar och spel på området och musik spelas via stereo.

Personal

Under hela City summer när ungdomar vistas på aktivitetsområdet ska det finnas nära tillgång till vuxna, som är goda förebilder och som man kan söka upp vid behov. De vuxna som arbetar på området är i huvudsak från Järfälla basket.

Om du har yngre barn som normalt inte aktiverar och tar hand om sig själv så tar vi ej ansvar för dem utan målsman. Det vill säga, vi bedriver ej kollo eller fritidsverksamhet.

Slutord

Vi har under de år vi har arrangerat och haft City summer mötts av mycket positiva entusiasm och uppskattning från både barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och av kommunen. Vår förhoppning är varje år är att vi ska nå fler barn och ungdomar.

Vi trodde vid starten för många år sedan på samma sak som vi gör än idag, att man kan motverka främlingsfientlighet, våld, skadegörelse, drogmissbruk och finna gemenskap och tillhörighet med hjälp av meningsfull fritid och fysisk aktivitet. Många av de som jobbar med oss på City summer har själva tillbringat många av sina sommarlov på City summer under sin uppväxt.

Det är något vi känner oss oerhört stolta och rörda över. Vi tror och vet att vi både kan och gör skillnad.

Med vänlig hälsning

Niclas Spång, ordförande

KFUM Järfälla basketklubb      citysummer@jbbk.se

I samarbete med Järfälla kommun.

Translate »