Regler för deltagare i City summer

Alla får delta i City Summer, oavsett om man bor i Järfälla eller i någon annan kommun.

Vi tror på delaktighet och inkludering, oavsett etnicitet, ålder eller kön. Därför beter vi oss också därefter och behandla varandra schysst och med respekt.

Kränkande språk eller fotograferande/filmande av kränkande situationer är förbjudet.

Det finns ledare på plats som är ansvarig för City summer. De leder och styr upp aktiviteterna samt har koll på att City summers regler efterföljs. Både regler och ledare ska respekteras och följas.

Man får låna saker och olika idrottsredskap av oss, mot att de återlämnas till oss i samma skick ni fick låna dem.

Alla våra regler och förhållningssätt gällande Corona och covid-19 ska respekteras och följas, detta för att minska smittspridningen.

Det är förbjudet att på något sätt förstöra City summers egendom, det gäller även lokalerna som vi vistas i. Det gäller även eventuella omklädningsrum samt toaletter.

I sporthallen gäller inomhusskor med ljus sula

Vi slänger inte skräp eller burkar någon annanstans än i papperskorgen

Translate »